Вредни Е-та: E219 Натриев метил р-хидроксибензоат
Кожни проблеми и алергии! Забранен в някои страни!