Вредни Е-та: E280 Пропионова киселина
Опасни за бебета и малки деца!