Вредни Е-та: E249 Калиев нитрит
Опасни за бебета и малки деца!