Вредни Е-та: E226 Калциев сулфит
Стомашни проблеми! Забранен в някои страни!