Вредни Е-та: E524 Натриев хидроксид
Много опасни! Забранен в някои страни!