Вредни Е-та: E327 Калциев лактат
Опасни за бебета и малки деца!