Вредни Е-та: E281 Натриев пропионат
Опасни за бебета и малки деца!