Вредни Е-та: E228 Калиев водороден сулфит
Стомашни проблеми!