Вредни Е-та: E223 Натриев метабисулфит
Стомашни проблеми!