Вредни Е-та: E221 Натриев сулфит
Стомашни проблеми!