Вредни Е-та: E321 Бутил хидрокси-толуол (БХТ)
Опасни за бебета и малки деца! Забранен в някои страни!