Вредни Е-та: E261 Калиев ацетат
Опасни за бебета и малки деца!