Вредни Е-та: E173 Алуминий
Ракообразуващи! Забранен в някои страни!