Вредни Е-та: E952 Цикламатната киселина
Много опасни! Забранен в някои страни!